Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2014

dreamerathlete
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viatedibea tedibea
dreamerathlete
Reposted fromzielono zielono viatedibea tedibea
dreamerathlete
2417 7a91
Reposted frommyshirt myshirt viatedibea tedibea
dreamerathlete
0277 5b0a
Reposted fromscorpix scorpix viaRavyna Ravyna
dreamerathlete
żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie.
— j. żulczyk
dreamerathlete
Uciekłabym od tego świata, od swojego życia, od obowiązków, których nie umiem wypełniać, od oczekiwań, którym nie potrafię podołać...
— uciekłabym daleko...
Reposted fromBlackkRose BlackkRose viaRavyna Ravyna
dreamerathlete
7307 a549 500
Reposted fromreksi0 reksi0 viaRavyna Ravyna
dreamerathlete
Zabawne uczucie: kochać - pamiętając barwę oczu, zapach włosów, kształt blizny na kciuku prawej ręki. Zapomnieć adres, głos, śmiech. Kochać, a nie spotkać się nigdy więcej. W sumie to mało śmieszne.
— Ch.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaRavyna Ravyna

February 14 2014

dreamerathlete
Liczy się to jak ja sama zapanuję nad swoim życiem. Jeżeli będę wystarczająco silna, nikt inny na nie już więcej nie wpłynie.
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika
dreamerathlete
romance | Tumblr
dreamerathlete
dreamerathlete
6787 9d42
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaCuukierek Cuukierek
dreamerathlete
8921 0752
Reposted fromhagis hagis viaxvcth xvcth
dreamerathlete
4813 6e6f
Reposted fromcasanovared casanovared viaxvcth xvcth
0322 7520 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaxvcth xvcth
dreamerathlete
7432 c048
Reposted fromflyingwhales flyingwhales viaxvcth xvcth
3975 dfb5
Reposted fromdeviate deviate viaxvcth xvcth
4822 f1ef 500
Reposted fromdeviate deviate viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl